Skriv dina Köpvillkor på 30 minuter

E-avtalet är baserad på en helt dynamisk mall som gör att du enkelt kan skapa köpvillkor till din e-handelsbutik. Villkoren kan anpassas för både försäljning till privatpersoner (b2c) och till andra företag (b2b). När du skapar dina köpvillkor med e-avtalet får du även ett dokument med förenklad köpinformation. Det är en lättläst, kortfattad och säljande text som du använder som ett komplement till e-avtalets köpvillkor. E-avtalets köpvillkor är baserade på EU:s konsumentdirektiv som trädde i kraft den 13 juni 2014. E-avtalets köpvillkor kan levereras i vanligt textformat eller som ett HTML dokument.

Uppdatera och justera

Som en del av vår service bevakar vi frågor som kan påverka dina köpvillkor. Förändringar i lagstiftning, praxis men även leverantörsvillkor kan innebära att någon del i dina villkor kan behöva uppdateras. Sker en förändring kontaktar vi dig. Ibland kan du också behöva göra förändringar, t.ex. om du ska börja sälja till nya kundgrupper eller förändrar ditt sortiment. För att göra ändringar i dina köpvillkor ändrar du bara dina inställningar i guiden så skapas nya köpvillkor som är anpassade efter dina val. E-avtalet erbjuder även dig att göra manuella justeringar i köpvillkoren om du har speciella önskemål.

Support

För dig som behöver extra hjälp erbjuder vi också support och rådgivning i frågor som rör köpvillkor. Du kan till exempel få hjälp & råd med att finjustera och göra manuella ändringar i dina köpvillkor om du har särskilda behov. Vi anser att köpvillkoren är en viktig del i en e-handelsbutik som bidrar till att påverkar intrycket av ditt företag hos besökarna. Därför erbjuder vi även hjälp runt utformning och tillämpning av kundfördelar som kan stärka ditt kunderbjudande och din konkurrenskraft. Kontakta oss så berättar vi mer.


Läs mer

Läs mer om hur e-avtalet fungerar här

Är du på gång att starta e-handel? läs vår guide här

Information in English Read more here

Funktioner

Skapa fullständiga köpvillkor
Förenklad köpinformation
Exempeltexter för ordermail
Följer gällande lagstiftning
Manuella justeringar
Text & dynamisk länk för ordermail
Fria ändringar & uppdateringar