Så fungerar E-avtalet

E-avtalet är en intuitiv och modern webbtjänst för att enkelt och snabbt skapa köpvillkor. Tjänsten bygger på en helt dynamisk mall som innebär att hela textstycken justeras eller byts ut beroende på dina val till skillnad mot vanliga mallar där endast ett fåtal parametrar kan ändras. E-avtalets köpvillkor finns därmed i hundratals olika versioner med stora eller små variationer, det ger dig som kund köpvillkor som är anpassade för din verksamhet.

För att komma igång med dina köpvillkor så skapar du ett konto på e-avtalet, kontot skapar du på bara några minuter och du betalar enkelt och bekvämt mot faktura. När du har skapat kontot får du tillgång till tjänsten och kan påbörja utformandet av köpvillkoren.

När gjort alla inställningar kommer två dokument genereras, dels de "fullständiga köpvillkoren" som reglerar villkoren när du säljer i din webshop, det andra dokumentet kallar vi för "förenklad köpinformation". Den förenklade köpinformationen innehåller de delar av de fullständiga köpvillkoren som dina kunder ofta söker information om. Du använder båda dokumenten i din webshop där den förenklade köpinformationen som innehåller en mer säljande och lättläst text bör lyftas fram så dina kunder enkelt kan ta del av informationen. I den förenklade köpinformationen finns även länkar till de fullständiga köpvillkoren så att dina kunder kan läsa mer ingående om villkoren.

Med vårt serviceavtal som ingår när du skapar ett konto får du möjlighet att ta del av centrala uppdateringar och justera dina köpvillkor med stöd för versionshantering.


Anpassa dina köpvillkor (inställningar i guiden)

Allmänt

I de allmänna inställningarna gör du val såsom om köpvillkoren skall anpassa för försäljning till privatpersoner eller till företag. Väljer du försäljning till bäda kundgrupperna kommer du kunna göra vissa inställningar för separata regler beroende på kundgrupp i andra delar av guiden. Du väljer också på vilket sätt dina kunder kan göra beställningar, vad köpvillkoren skall omfatta och om någon del av ditt sortiment inte skall omfattas av köpvillkoren.

Beställning

Under beställning bestämmer du bland annat metoder för beställning, hur beställningar sker och fungerar i din e-handelsbutik samt när avtalet (köpvillkoren) ska slutas med kunden. Du kan även ange om du vill tillämpa ett minsta ordervärde samt om dina kunder skall ha möjlighet att ändra beställningar eller avbeställa.

Priser och avgifter

Under priser och avgifter gör du bland annat inställningar för moms och anger vilka generella avgifter som tillkommer eller kan vid beställning.

Produkter och sortiment

Inställningar under produkter och sortiment berör främst produkter som berörs av registrerings eller tillstånds plikt, såsom Radio och TV mottagare. Om du har speciella varor i ditt sortiment som inte är anpassade för bruk i Sverige kan du även ange inställningar för det.

Betalning

Under betalning väljer du vilka betalsätt som erbjuds i e-handelsbutiken med tillhörande inställningar såsom avgifter och villkor. Du kan välja färdiga inställningar och villkor från betalningsleverantörer eller också i vissa fall anpassa egna betalningsvillkor.

Leverans

Leverans behandlas under delar i guiden "Leverans och fullgörande", "Leveranstider" och "Fraktkostnader".
Inställningar som görs i dessa delar handlar om hur du levererar och fullgör avtalet mot dina kunder. Du gör inställningar utifrån era lager / leveransrutiner och kan bland annat välja mellan olika debiteringssätt för frakt, använda flera fraktprodukter med skilda villkor och leveranstider. Här berörs bland annat leveranssätt med tillhörande villkor, leveranstider, leveransavgifter, risker vid transport, utlämning i egen butik eller från lager m.m.

Återköp, Byten

Återköp och byten behandlar Ångerrätt (om du säljer till privatpersoner), öppet köp och bytesrätt. Du gör inställningar för tillhörande regler och villkor som ska gälla för återköp. Du kan göra särskilda inställningar som blir gällande vid försäljning till företag. Vissa inställningar kan även göras vad gäller den lagstadgade ångerrätten.

Returer

Under returer anger du returadress och kan även göra vissa inställningar för returförfarande, hantering för returfraktsedlar m.m.

Reklamationer & fel

Under reklamationer och fel kan du göra vissa inställningar för bestämmelser för hantering vid reklamation av felaktiga produkter. Om du säljer till företag kan du även göra särskilda inställningar för villkor som blir gällande för företag. Om du eller din leverantör erbjuder garantier på produkter kan du även göra inställningar för detta.

Förbehåll och reservationer

Under förbehåll och reservationer väljer du om du vill ha med dessa villkor i dina köpvillkor. Denna typ av villkor kan ge ett extra skydd vid försäljning till andra företag.

Personuppgifter och sekretess

Inställningsmöjligheterna under personuppgifter och sekretess berör på vilket sätt, i vilka syften och vilken typ av kunduppgifter som ni behandlar i er ehandelsbutik. Du anger även om uppgifterna kan komma att delas med partners eller koncernbolag samt i vilka syften eller om uppgifterna skall kunna överlåtas på 3:e part.

Övrigt

Övrigt är den sista delen i guiden, här gör du inställningar som berör tvistelösning, hantering av bedrägerier, vilka publikationer som skall ha företräde, hantering av cookies samt programvara och annat uppehovskyddat material.


Publicering

När du har gjort dina val i guiden genererar e-avtalet olika utkast (se nedan). Om du är nöjd med utkasten kan du godkänna dem för att sedan publicera köpvillkoren "aktivera dokument". Då får dina köpvillkor en avtalsversion och en datumstämpel. Du kan välja mellan HTML, PDF eller integration mot vårt API för publicering i din ehandelsbutik.
Om du önskar att ändra något i köpvillkoren kan du gå tillbaka till guiden och ändra dina val för att sedan generera ett nytt utkast.

Vid vissa speciella behov kan manuella justeringar behövas, i det fallet kan du göra dessa innan du aktiverar ditt avtal. Det kommer förenkla för dig när du senare tar del av centrala uppdateringar eftersom e-avtalet känner igen vilka delar i dina köpvillkor som du själv har gjort manuella ändringar i.

Utkast: Fullständiga köpvillkor

De fullständiga köpvillkoren är basen i e-avtalet som skall utgöra de villkor som du ingår med dina kunder. De fullständiga köpvillkoren innehåller fjorton paragrafer är anpassade efter dina val i guiden.

Utkast: Förenklad köpinformation

Som ett komplement till de fullständiga köpvillkoren genererar också ett dokument med förenklad köpinformation. Den förenklade köpinformationen ger dina kunder information snabbt, enkelt och på ett säljande sätt. Exempelvis din företagsinformation, leveranstid, betalning, returvillkor m.m. Den förenklade köpinformationen utgör dock inte villkor eller avtal utan länkar därför alltid till dina fullständiga köpvillkor.

Utkast: Text & dynamisk länk för ordermail

Vi tillhandahåller även ett förslag på informationstexter som kan användas i ordermail som skickas till kunden. I informationstexten finns en dynamisk länk som innebär att kunden kommer skickas till korrekt avtalsversion om kunden klickar på en länk i ett gammalt ordermail. På det sättet kommer alltid kunden få tillgång till det avtal som gällde vid dennes köp. E-avtalet hostar äldre avtalsversioner, om det inte finns äldre versioner av ett avtal kommer kunden istället skickas till den aktuella versionen av avtalet på butikens hemsida.


Serviceavtal

När du skapar ett konto hos E-avtalet tecknar du ett serviceavtal som ger dig en licens att använda tjänsten och köpvillkoren på din hemsida, bindningstiden är 24 månader. Om du säger upp ditt serviceavtal efter bindningstiden sparas ditt konto hos E-avtalet med alla dina val och inställningar. Om vill kunna ta del och funktioner och uppdateringar efter att du sagt upp ditt serviceavtal kan du återaktivera det genom att kontakta oss.

Central versionsuppdateringar

E-avtalet bevakar förändringar som kan påverka dina köpvillkor. Det kan te.x vara förändringar i lagstiftning, ny praxis eller när en leverantör förändrar sina villkor. Genom att göra sökningar på vilka kunder som gjort vissa val kan vi också föreslå uppdateringar om något förändras. Du som kund behöver bara gå in och godkänna ett nytt utkast på dina köpvillkor som innehåller förändringar som är aktuella för dig, enkelt och effektivt!

Justera inställningar

Ibland händer det att du måste förändra ett arbetssätt eller processer som också påverkar dina köpvillkor. Det kan vara att du ändrar på betalningssätt, att du gör ändringar i din plattform eller i din logistik. För att justera dina köpvillkor så loggar du bara in på E-avtalet och ändrar i dina val så anpassas också dina köpvillkor efter de nya förutsättningarna.


Support

Som en del av vår service erbjuder vi dig som behöver extra hjälp erbjuder vi konkurrenskraftig support och rådgivning i frågor som rör köpvillkor. Exempelvis kan vi hjälpa till med att finjustera och anpassa köpvillkoren om du har särskilda behov. Vi kan även erbjuda utbildning till te.x. kundtjänstpersonal i konsumenträttsliga eller andra juridiska frågor inom e-handel. Kontakta oss gärna för en offert.


Köpvillkor och lagstiftning

När man säljer till privatpersoner på distans regleras detta av en speciell lagstiftning, denna lagstiftning gäller bara vid distanshandel och skall inte beaktas om samma företag säljer något i en vanlig fysisk butik. För att lagstiftningen skall gälla krävs att företagen har ett ”organiserat system för att träffa avtal på distans”. Det kan t.ex. vara en e-handelslösning på hemsidan eller en organiserad form av ordermottagning telefon eller via e-post. Det innebär att du som företagare aktivt valt att du vill erbjuda dina kunder att handla på distans. Om du har en vanlig fysisk butik och du i undantagsfall skulle ta emot en beställning på telefon är det dock inte säkert att denna lagstiftning gäller eftersom det inte skulle uppfylla kravet på ett s.k. ”organiserat system”.

Det finns också en del lagstiftning som gäller när du säljer till privatpersoner oavsett om det är via distans eller i en fysisk butik. Skillnaden mellan distanshandel och fysisk butik när det gäller denna lagstiftning är att det generellt ställs större krav på att du informerar kunden om vissa lagstadgade rättigheter. Du förväntas exempelvis presentera dina företagsuppgifter, information om dina varor och tjänsters egenskaper, priser, skatter och avgifter, leveranssätt, betalsätt och kostnader som är förenade med dessa.

I E-avtalets köpvillkor behandlas detta så långt det är möjligt och framgår i de dokument som du skapar med tjänsten.

E-avtalet bevakar lagstiftning och praxis som anges nedan och som kan påverka utformningen av köpvillkoren. Vid förändringar i lagstiftning eller då ny praxis kommer till vår kännedom gör vi förändringar (om det behövs) i köpvillkoren. På så sätt kan vi se till att du som kund alltid har köpvillkor som avspeglar det aktuella rättsläget, vid förändringar som påverkar dig blir du kontaktad och kan då på ett enkelt sätt ta del av uppdateringen.


- Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
- Marknadsföringslag (2008:486)
- Konsumentkreditlag (2010:1846)
- Konsumentköplag (1990:932)
- Produktansvarslag (1992:18)
- Konsumenttjänstlag (1985:716)
- Köplag (1990:931)
- Personuppgiftslag (1998:204)
- Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
- Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
- Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Tänk på att det inte bara är krav i lagen som är viktigt, att presentera information för kunden på ett tydligt och strukturerat sätt kan vara avgörande. Flera undersökningar har visat att bl.a. otydligheter i villkor är en bidragande orsak till avbrutna köp. Vill du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på finns mycket information att hämta i E-handelsindex från DIBS och E-barometern från HUI.


Leverantörsvillkor

E-avtalet bevakar även relevanta förändringar hos branschleverantörer som kan komma att påverka köpvillkoren. För att säkerställa rätt funktionalitet och aktuell tillämpning av leverantörernas tjänster och produkter i våra köpvillkor arbetar vi nära de ledande leverantörerna i branschen. Läs mer på vår partner sida.