Starta ehandel

På den här sidan har vi sammanställt information till dig som går i tankarna att sätta upp en egen e-handel. Du finner generella råd kring de viktigaste utmaningarna du har för att komma igång med din webshop såsom plattform, trafikanskaffning, logistik m.m. Vi listar även resurslänkar där du kan läsa mer - precis som med allt annat kan det vara klokt att läsa på ordetligen och sist men inte minst prata med andra som startat e-handel för att undvika de vanligaste fallgroparena.

Produkt / Affärsidé

Om du har företag sedan tidigare och har ett väl fungerade erbjudande till en tydlig målgrupp behöver du bara ta reda hur du skall nå din målgrupp online. Det kan även vara klokt att göra efterforskningar i hur konkurrensbilden ser ut då den kan skilja sig mot hur det ser ut offline.

Har du precis startat ett nytt företag är detta det viktigaste som du bör fundera över. Att ha rätt produkt där det finns en målgrupp eller addresserbar marknad med andra ord är A och O. Det är viktigt att göra rätt saker i rätt tid och tipsen nedan är en bra utgångspunkt för dig som står redo att komma igång.

Tekniklösningar & plattformar

Tekniska lösningar & plattformar tar ofta en central roll i planneringsarbetet för att starta en e-handelssajt. Och det till viss del med all rätt- att välja rätt kan underlätta för dig att lyckas med andra viktiga delar för att nå dina resultat. Det kan också vara avgörande för hur du lyckas förvalta och utveckla din e-handel över tid. Generellt kan man dela in e-handelsplattformar i två grupper. Vilken grupp som passar dig beror dels på vilka tekniska kunskaper och intresse för teknik du har i ditt företag till att börja men även vad du vill fokusera på när det gäller förvaltning.

Molnlösnigar (SaaS)

Molntjänster eller s.k SaaS lösningar är färdiga tjänster som man normalt hyr för en månadskostnad. Dessa lösningar är ofta anpassningsbara till vill del, i vissa fall helt utan krav på tekniska kunskaper. De inkluderar oftast all grundläggande funktionalitet och det finns ofta möjlighet att köpa till vissa funktioner. Utveckling, hosting och säkerhet m.m står ägaren av lösningen för. Det är normalt bekvämt för dig som kund om du varken vill eller kan förvalta en teknisk plattform.

Baksidan med dessa lösningar är normalt att vissa kopplingar och funktioner inte kan fås såvida du inte kan övertyga ägaren att möjligöra dem. Kostnaden för dessa lösnignar kan också bli hög jämfört med en egen lösning när företaget växer eftersom det ofta utgår en procentuell avgift på försäljningen. Utbudet av SaaS lösningar är idag stort och de är dessutom ofta väldigt bra. Har du litet teknikintresse och inte vill lägga tid och pengar på att utveckla en egen lösning bör du välja en SaaS lösning. Exempel på dessa lösningar är Shopify (internationell), Demandware (internationell), Wikinggruppen (Svensk), Jetshop (Svensk).

Egen hostade lösningar (Open source / Licens)

I motsats till SaaS lösningar är de egenhostade lösningarna något du äger, förvaltar och uppdaterar själv. Det innebär att du själv ofta bär ansvaret för hur / om lösningen fungerar som du önskar, att lösningen är säker m.m. Detta ansvar kan överlämnas på en teknikpartner som är specialist på den teknik som lösningen bygger på. Dessa typer av lösningar bygger oftast på s.k open soruce vilket är en licens som ger dig rätt att använda och utveckla plattformen. Dessa lösningar är ofta endast ett skal i sin ursprungsfrom och det krävs en investering i utveckling för att installera, anpassa och sätta lösningen i drift.

Fördelen med dessa typer av lösningar är att de är väldigt anpassningsbara och det är bara budget och fantasi som sätter gränserna. Om du har teknikintresse / kunskap i bolaget eller väldigt speciella behov som inte kan tillgodoses i hyrlösningar kan dessa vara rätt val för dig. Exempel på populära open sourcelösningar är Magento, Open Cart, Woo Commerce, Prestahop m.f.

E-handelsplattform / hemsida

När du väljer plattform är det väldigt viktigt att du förstår vilja behov du har, både nu och en tid framöver. Att tvingas byta plattform är normalt en kostnad / projekt du vill undvika den första tiden. Däremot är det heller inte heller bra att ta sig vatten över huvudet och välja en för dyr eller komplex lösningen innan du bevisat att din e-handel är lönsam. När du gör din behovsprofil så kan det vara klokt att dela in den i must have´s and nice to have´s.

När du skapat en bild över detta kan du enklare sålla bland alternativen. Har du en oprövad affärsidé och begränsad budget kan det vara klokt att välja ett alternativ som har låga uppstartskostnader så att du även har budget för annat.

Betalningar

Betalnignar tillhandahålls nästan alltid i samarbete med en partner. Det finns många betalsätt och vilka som du skall satsa på avgörs till viss del vilken marknad du vill sälja till men också vad du säljer. Några vanliga och populära betalsätt i Sverige är Kort, Faktura, Swish, Direkta banköverföringar eller elektroniska plånböcker såsom Paypal.

Det är viktigt att du tillhandahåller de alternativ som är populära på respektive marknad, normalt är det klokt att låta kunden välja mellan flera olika alternativ. Partnerns varumärke och/eller tekniska kan också ha betydelse för hur många kunder som känner sig trygga att göra ett köp. I Sverige är Klarna / fakturabetalning ett känt varumärke och populärt alternativ.

På andra markander är det andra varumärken och preferens som gäller - ska du sälja i USA är Apple Pay, Amazon Payments och Paypal populära alternativ. Priset på dina produkter kan också påverka vilka betalalternativ som kunder förväntas vilja ha- säljer du dyrare varor kommer kunden normalt vilja ha ett alternativ för efterskottsbetalning (ex. Faktura) och för billigare produkter kan en förskottsmetod föredras (ex. Swish).

Stödsystem

Beroende på vilka funktioner du har i din plattform kan du vara i behov av stödsystem för att lösa eller automatisera vissa uppgifter. Exempel på stödsystem är Google Analytics (analysera trafik på din hemsida) Unifaun (används för att skapa fraktetiketter) Sharespine (integrerar e-handelsplattformar mot andra system, exempelvis bokföring) Freshdesk (verktyg för kundtjänsthantering), Mailchimp (vertyg gör mail / nyhetsbrev).

Genom att plannera vilka flöden du kommer ha , exempelvis orderhantering, administration, kundvård etc. kan du skapa dig en bild av vilka stödsystem du kan tänkas behöva nu eller på sikt. Stödsystem som dessa är i regler SaaS baserade, vissa är gratis medan andra erbjuds mot en löpande kostnad. Tänk på att även budgetera för dessa när du plannerar.

Skaffa trafik

Förmågan att få trafik är i nästan alla e-handelsprojekt ett måste för att nå önskat resultat = försäljning. Men i vissa fall är det en icke-fråga, ett exempel är om du har en etablerad verksamhet med kunder som du vill erbjuda e-handel eller om du har en hemsida med befintlig trafik. Om den beskrivningen stämmer på dig kan du hoppa över denna punkt.

För de allra flesta som startar ehandel är förmågan att generera relavant trafik till en rimlig kostnad en av de största utmaningarna. Syftet med trafiken är att besökarna skall uppnå ett visst mål på din hemsida - när det gäller e-handel är det ett köp som är målet. Ju bättre du lyckas med att attrahera rätt målgrupp destå bättre nyckeltal kan du räkna med.

Några viktiga nyckeltal för ehandel är:

  • -Konvereringsgrad (hur många av besöken leder till ett köp)
  • -Snittordervärde (Genomsnittligt ordervärde)
  • -Antal sidor per session (Hur benägna besökare är klicka runt på din sida)
  • -Tid på sidan (Hur länge en besökare stannar på din sida)
  • -Antal sessioner (Vilken mängd trafik du uppnått)
  • -Försäljning (Vilken mängd pengar sidan genererat)
  • -CPA (Genomsnittlig kostnad för trafik för varje ny order)
  • -CP0 (Genomsnittlig total kostnad för en order, inkluderar normalt trafik, transaktionsavgifter, frakter, pack och plock etc.)
  • -ROAS (Ett förhållande mellan annonseringskostnad och genrerar intäkt. Om du tex lägger 10kr för att sälja för 100kr är din ROAS 10x "1000%"

Innehåll

Innehållet på din hemsida har stor påverkan på hur du kommer lyckas med att generera trafik men även vilket beteende du kan vänta tid, exempelvis hur länge besökare stannar på sidan och hur mycket interagerar med ditt innehåll.

Det är därför viktigt att försöka sätta sig in i vilket innehåll som din målgrupp kommer vilja ta del av. Exempel på innehåll är din produktinformation såsom produktbeskrivningar, navigation/kategorisering men också redaktionellet innehåll såsom guider, videoklipp, bilder eller en blogg. Att satsa på ett bra innehåll är en långsiktig investering som lägger grunden för en lyckad anskaffning av trafik.

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för sökmotorer att lista din framför andra som konkurrerar om samma eller liknande sökord. Trafik från sökmotorer som är gratis brukar benämnas som organisk trafik. Sökmotorer är på de flesta marknader startpunkten för ett internetbesök och därför en väldigt viktig kanal för trafik till din sajt, exempel på sökmotorer är Google, Bing eller Yandex. Vilken sökmotor du skall optimera för beror på marknad och målgrupp men i de flesta länder inklusive Sverige har Google en dominerade ställning.

Betydelsen av sökmotoroptimering har minskat något de senaste åren alleftersom betalda reslutat samt produkter såsom Google shopping upptar det mest attraktiva utrymmet. Trots detta utgör den organiska ändå fortfarande en stor andel av trafiken för e-handelssajter och mycket av det arbete som du gör för att sökmotoroptimera kan du också dra nytta när det gäller köpta placeringar i sökmotorer (SEM).

Om vi förutsätter att du gjort hemläxan vad gäller innehållet finns det många tekniska aspekter som gör att du lyckas bättre eller sämre med din sökmotoroptimering.
Ämnet är stort och komplext och till men vi har listat några länkar längre ner på denna sida som du kan använda för att fördjupa dig i ämnet. Du kan också vända dig till byråer för att få hjälp med sökmotoroptimering, det är inte ovanligt att dessa byråer även erbjuder hjälp med det närliggande området SEM.

Sociala medier

För många men särskilt för vissa kan sociala medier har stor betydelse. Det är viktigt att förstå att vissa trafikkällor bidrar på olika sätt, vissa är bra för att bygga upp en kännedom om dig eller din produkt men sämre vad gäller att driva mot ett köp. En generalisering är att sociala medier fungerar bättre till det förstnämnda medan SEM och Remarketing fungerar bättre för att driva mot köp.

Socila medier fungerar riktigt bra om du har innehåll eller en produkt som skapar engagemang- destå större sex appeal destå troligare är det att sociala medier kan vara en viktig trafikkanal. Mode eller ett exempel på något som har förutsättningarna för att skapa engaemang medan reservdelar till vitvaror troligen har sämre changer till detta. Engaemanget är viktigt för att användare på sociala nätverk skall inteagera med ditt innehåll, interaktion innefattar att dela, kommentera eller gilla innehållet. Några exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, Twitter och Google Plus.

Sökmotorsannonsering (SEM)

SEM är en viktig kanal för trafik, och det är en kanal som också blir allt viktigare. De flesta e-handelsföretag lägger lejonparten av sin digitala budget på just SEM. Precis som SEO styrs SEM kampanjer till största delen av förmågan att få en bra posistion på ett visst nyckelord.
Kostnaden för att nå en önskad position (förstastidan) beror på konkurrensen för det aktuella nyckelordet.

Den vanligaste och största aktören inom SEM är Google Adwords, men Bing och också vara ett alternativ på vissa marknader såsom USA. Idag utgör 70% av den synliga ytan (above the fold) av betalda annonser. Det är just därför det kan vara kritiskt att kunna ta en position på denna yta för att du skall lyckas med din trafikanskaffning.
I planneringsarbetet bör det därför ingå en nyckelordsanalys så du kan skapa dig en uppfattning om kostnaden, du har även nytta av denna analys i ditt SEO arbete då det ger dig insikt i vilka ord där det finns ett stort intresse. Värt att tänka på är att de insatser du för i det SEO arbete såsom att skapa relevtata landningssidor även ger positiva effekter på kostnaden för SEM.

Nätverken belönar hög relevans och ett positivt beteende på din sida. Om många klickar på dina annonser (hög CTR) samt om de stannar på din sida, besöker många sidor eller genomför ett köp kommer det leda till att du får en konkurrensfördel med samma bud jämfört med en konkurrent vars kampanjer preseterar sämre.
Det finns även olika typer av SEM kampanjer, för e-handel kan det vara klokt att använda s.k shoppingkampanjer som är populära och ta ett allt större utrymme framöver. Beroende på vad du säljer och konkurrensbilden är din SEM olika komplicerad- har du hög komplixitet och en stor budget kan det vara en god ide att ta hjälp av en byrå som är specialserad på SEM.

Affiliate

Affiliatekamanjer får ut på att du ansluter dig till ett nätverk. I detta nätverk finns publicister ansluta- dessa upplåter hela eller delar av sin sida för lyfta fram annonsörers budskap. Det kan bara banners, textlänkar, rabattkoder eller produkter. Det finns olika typer av publicister, några exempel är prisjämförelsesajter, rabattkodssidor, bloggar m.m.

Affiliatenätverken ställer ofta krav på dig som annonsör för att kunna ansluta dig, om du är ny och har ett okänt varumärke eller en hemsida som inte riktigt håller samma kvalité som etablerade aktörer kan du behöva vänta tills att du uppfyller kriterierna. Det bästa med affilitenätverken är att de normalt erbjuder annonsörerna en CPA modell för ersättningar. Det innebär att det är riskfritt då du som annonsör endast betalar om ett klick leder till ett köp. Detta fungerar genom ett s.k trackingscript som installeras på din sajt, avräkning sker alltså med automatik.

Om du identifierat affiliate som en viktig kanal så bör du kontrollera att den plattform som du väljer tillåter dig att installera trackingscript, kan tillhandahålla produkt-feeds m.m.

Övriga källor för trafik

Det finns många andra sätt få trafik till din sajt, är ditt företag redan etablerat sedan länge kan du skapa ett intresse och s.k direkt genom traditionell marknadsföring (offline). Du kanske också har tillgång till dina kunders e-postadresser sedan tidigare och kan på så sätt få trafik genom att skicka nyhetsbrev. Det kan också vara så att du har relationer till andra som äger sajter och som kan ge dig länkar och på så sätt få trafik till din sajt.

Logistik

E-handel är logistik. När din e-handel växer blir det en allt viktigare fråga att bemästra då det till stor del avgör vilka marginler du får och vilken service du kan ge dina kunder. Nästan alla e-handelsbutiker (som inte är lokala) samarbetar med logistikbolag för att distribuera sina ordrar.

Post eller brev är ett vanligt sätt för mindre försäldelser som kan levereras direkt till brevlådan (brev & varubrev). Skickar du med post har du normalt bara ett alternativ att välja på och det är det nationella postverket (PostNord) som har monopol på området. För tyngre försändelser eller för försändelser som innhåller dyrare varor finns det fler alternativ att välja på.

Dessa är logistikbolag såsom Schenker, DHL men också kurirtjänster såsom UPS, Fedex etc. Skickar du till utlandet är det normalt också dessa aktörer du är hänvisad till men det finns också postnätverk som Asendia som passar bättre om det är lättre / billigare försändelser.

Priset du får betala för leveranstjänster styrs till stor del av vilken volym du kan erbjuda men också var ditt lager finns. Är du helt ny och inte har någon volym är du oftast förvisad till listpris. Men i det fall du är etablerad och kan erbjuda en större volym finns stora förhandlingsmöjligheter. Denna sanning gäller dock inte post/brev där prissättningen är hårt reglerad genom lagstiftning.

3PL

3PL är en term för en leverantör som tar hand om din logistik. Det innefattar normalt lagerhållning, inleveranser, pack och plock samt bokning av transport till kund via logisikpartner (ex. Postnord.). En fördel med en 3PL leverantör är dels att din lageryta är flexibel men också att dessa har förhandlade avtal med transporörerna vilket kan de dig ett bättre pris.

3PL leverantörerna debiterar normalt en fast avgift samt styckekostnarer för vissa arbetsmoment såsom inleverans av varor och pack och plock. Bra att tänka på när du väljer en 3PL leverantör är att de inte ligger allt för långt bort. Även om de skall ansvara för att utföra jobbet kan det vara bra om du kan besöka dem på ett enkelt sätt för att te.x inventera ditt lager m.m.

Juridik

Juridik för e-handel innefattar givetvis vad som står i dina köpvillkor (d.v.s det som E-avtalet kan hjälpa dig med). Men det kan även finnas andra områden som du bör ha koll på. Detta gäller uppehovsrätt, konkurrenslagstiftning och regler kring marknadsföring.

Det kan tex. finnas regleringar för hur varor får säljas, marknadsföras, regler kring export som du kan behöva ta hänsyn till. Om du vet att det finns regleringar kring i din bransch så kan det vara klokt att konsultera med en jurist.

Resurslänkar

På länkarna nedan kan du finna mer matnyttig information kring att starta egen ehandel. Hör av dig om du har några tips på länkar som du tycker vi borde ta med!

Om denna text

Denna text är skriven utifrån de förhållanden som rådde vid tidpunkten då den skrevs. Dessa kan ha ändrats och därmed kan vissa delar ha blivit inaktuella - har du feedback på innehåller eller anser att något bör uppdateras så ta kontakt med oss på e-post info.se@eavtalet.com. Jag som har skrivit denna text heter Johan Frykendahl och har arbetat med ehandel i olika roller sedan 2007. Jag är grundare och den som utvecklat tjänsten E-avtalet, jag har även grundat tjänsterna Trygg e-handel och Storebadge.com. I mitt yrke har jag byggt upp och förvaltat e-handelsbutiker, implementerat plattformar (Magento & Shopify) samt gjort en hel del uppdrag inom SEO och SEM. Texten är baserad på mina kunskaper och yrkeslivserfarnehter.